Personen- en familierecht

Familerecht & personenrecht
An Govers beschikt over een zeer ruime ervaring als advocaat in allerhande materies en procedures die verband houden met het personen- en familierecht. Zo worden geschillen met betrekking tot huwelijk, echtscheiding, samenwonen, procedures voor de Jeugdrechtbank en de Rechtbank van Eerste Aanleg behandeld.

Duiding van het personen- en familierecht binnen het rechtssysteem?

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich enerzijds bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met samenwonen. Anderzijds behoren echter eveneens familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen tot dit rechtsgebied: denk hierbij aan processen met betrekking tot het ouderlijk gezag, afstamming, adoptie of jeugdrecht.

Indien u nog vragen hebt of meer informatie wenst, kunt u Advocaat An Govers steeds contacteren waarna u zo snel mogelijk van antwoord wordt voorzien. U kunt vanzelfsprekend ook een afspraak maken.