Strafrecht

Voor strafrechtelijke procedures kunt u terecht bij An Govers waarbij dossiers in diverse domeinen van het strafrecht met de nodige kennis van zaken behandeld worden.

Zij treedt zowel op voor daders als voor slachtoffers voor de Politierechtbank, Correctionele Rechtbank, Strafuitvoeringsrechtbank en voor het Hof van Assisen. Zij pleitte reeds een veertigtal zaken voor het Hof van Assisen en dit zowel voor burgelijke partijen als voor beschuldigden.

Strafrecht - Advocaat An Govers

Zij levert tevens bijstand tijdens verhoren bij de politiediensten wanneer u van uw vrijheid wordt beroofd.

Duiding van het strafrecht binnen het rechtssysteem?

Naast het burgerlijk recht kan er binnen ons rechtssysteem eveneens het strafrecht worden onderscheiden waarbij – in tegenstelling tot het personen- en familierecht – zowel correctionele als criminele processen (Assisen) worden gevoerd. Maar ook andere algemene, fiscale en sociale geschillen worden hier behandeld, evenals verkeerszaken en andere burgerlijke belangen.

En indien gewenst geeft Advocaat An Govers u vanzelfsprekend graag antwoord op uw vragen. Voor bijkomende inlichtingen of een afspraak, kunt u steeds contact opnemen.